dataförlust

oförutsedd förlust av lagrade data. Kan bero på misstag, sabotage eller annan brottslighet, tekniska fel eller katastrofer. Se också bitröta. Engelska motsvarigheten data loss kan också mot­svara informations­läckage, vilket betyder att data kommer i händerna på fel personer.

[dataläckor] [dataskydd] [ändrad 3 september 2019]