dataförlust

oförutsedd förlust av lagrade data. – Dataförlust kan bero på misstag, sabotage eller annan brottslighet, tekniska fel eller katastrofer. Se också bitröta. – Engelska motsvarigheten data loss kan också motsvara informationsläckage, vilket betyder att data kommer i händerna på fel personer.

[dataläckor] [dataskydd] [ändrad 6 oktober 2021]