bitröta

smygande förstörelse av lagrade data. – Bitröta beror ofta på att skillnaden mellan ettor och nollor i det fysiska lagringsmediet – till exempel magnetiska laddningar på en hårddisk – minskar med tiden. Till sist börjar datorn att läsa fel. Det är en form av dataförlust. Bitröta kan förebyggas genom att informationen kopieras om med jämna mellanrum. – Bitröta kan också bero på att filformaten ändras med tiden så att gamla filer blir oläsbara. – På engelska: bit rot.

[datalagring] [dataskydd] [ändrad 3 september 2019]

Dagens ord: 2020-12-02