informationsläckage

(data loss, data breach, data leak) – det att obe­hör­iga får tillgång till information i it-system. Termen används om fall när detta händer främst på grund av brist­ande säker­hets­rutiner, slarv eller tank­lös­het. En vanlig form av infor­ma­tions­läckage är när datorer, hård­diskar eller andra lagringsmedier skickas till åter­vinning utan att alla data först raderas. – Engelska data loss kan också betyda data­för­lust.

[dataläckor] [it-säkerhet] [ändrad 14 oktober 2018]