informationsläckage

det att obe­hör­iga får tillgång till information i it‑system. – Termen informationsläckage används om fall när läckan uppstår främst på grund av brist­ande säkerhetsrutiner, slarv eller tanklöshet (till skillnad från avsiktliga läckor eller dataintrång). En vanlig form av informations­läckage kan uppkomma när datorer, hårddiskar eller andra lagringsmedier skickas till återvinning utan att alla data först raderas. – På engelska: data loss, data breach, data leak; data loss kan också betyda dataförlust.

[dataläckor] [it-säkerhet] [ändrad 6 oktober 2021]