Dataskyddslagen

kortnamn på svensk lag med bestämmelser som komplet­te­rar EU:s Dataskyddsförordning. Lagen bygger på en utredning som lades fram i maj 2017 av Dataskyddsutredningen. Förslaget antogs av riksdagen och trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagens fullständiga namn är Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Lagtexten finns här.

[dataskydd] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]