decorator

i objektorienterad programmering: ett designmönster som gör att man kan ge en en eller flera instanser av en klass extra egenskaper utan att behöva modifiera klassen som helhet. I stället lägger man en decorator som ”omslag” till den aktuella klassen. Decoratorn lägger till de extra egenskaperna om vissa villkor är uppfyllda, annars inte. Det är ett sätt att få objekt att anpassa sig till varierande omständigheter utan att behöva lägga till separata subklasser för de olika omständigheterna. – På svenska: Dekorator eller dekoratör, men eftersom dekoratör är ett yrke kan dekorator vara ett bättre val i den betydelse som beskrivs här. – Mer i Wikipedia.

[programmering] [ändrad 12 december 2019]