subklass

i objektorienterad systemutveckling: en klass som har skapats med utgångspunkt i en annan klass. Subklassen är underordnad den andra klassen. Till exempel kan man skapa subklassen ”barn” genom att låta den ärva egenskaper från klassen ”människa” och lägga till egenskaper som särskiljer barn. – Se också överskuggning.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 9 oktober 2018]