default route

i datakommunikation: standardrutt – en förvald väg som en router på internet skickar ett paket på om routern inte känner till rätt väg till paketets slutdestination. Ett paket kan skickas på standardrutter i flera led, från router till router, tills det hamnar hos en router som känner till vägen till rätt adress. – En default route är inte samma sak som en default gateway. – Läs också om default-free zone och om ordet default.

[internet] [ändrad 7 juni 2018]