default

förval, förvalt värde, förinställt val (eller alternativ), förr också: sköns­värde – inställning eller val som används med automatik om man inte ändrar:

  • – default browserförvald webbläsare;
  • default settingförvald inställning, eventuellt: fabriksinställning eller standardinställning;
  • default valueförvalt värde;
  • default password – fabriksinställt lösenord, se standardlösenord;
  • by default som förval; även: rutinmässigt, i brist på alternativ;
  • – som verb: default togå till förvald inställning; återgå [till], gå tillbaka [till], falla tillbaka;
  • – om företag: inställa betalningarna.

– Den ursprungliga ­betydelsen av default är underlåtenhet, försummelse. Default har alltså kommit att beteckna det som händer därför att man har låtit bli att göra något annat. Det kan bero på försumlighet, oförmåga – eller på att man är nöjd med det förvalda alternativet. – Om ett företag defaults on its debts betyder det att företaget ställer in betalningarna (försummar att betala), vilket brukar sluta med kon­kurs. – Se också Datatermgruppen (länk).

[språktips] [ändrad 26 november 2018]

Dagens ord: 2017-05-04