default

förval, förvalt värde, förinställt val (eller alternativ), förr också: sköns­värde – inställning eller val som används med automatik om man inte ändrar:

  • – default browserförvald webbläsare;
  • default settingförvald inställning, eventuellt: fabriksinställning eller standard­­inställ­ning;
  • default valueförvalt värde;
  • default password – fabriksinställt lösenord, se standardlösenord;
  • by default som förval; även: rutinmässigt, i brist på alternativ;
  • – som verb: default togå till förvald inställning; återgå [till], gå tillbaka [till], falla tillbaka;
  • – om företag: inställa betalningarna.

– Den ursprungliga ­betydelsen av default är under­låten­het, försummelse. Default har alltså kommit att beteckna det som händer därför att man har låtit bli att göra något annat. Det kan bero på försumlighet, oför­måga – eller på att man är nöjd med det förvalda alternativet. – Om ett företag defaults on its debts betyder det att företaget ställer in betalningarna (försummar att betala), vilket brukar sluta med kon­kurs. – Se också Datatermgruppen (länk).

[språktips] [ändrad 26 november 2018]

Dagens ord: 2017-05-04