förvalt värde

(default value – på svenska också standard­värde, förr också: skönsvärde) – den inställning som gäller om man inte ändrar (åsido­sätter) den. Enkelt exempel: förvalt värde för antal utskrifter brukar vara 1 exemplar. – Se också default och preset.

[användargränssnitt] [ändrad 26 november 2018]