device file

i Unix: fil som fungerar som gränssnitt för en drivrutin. – Detta har att göra med principen att Unix hanterar all ansluten utrustning (mus, skrivare, bildskärm med mera) som filer. Operativsystemet skickar vid behov in­struk­tioner till en device file, som i sin tur skickar instruktioner till mot­svar­ande drivrutin, och drivrutinen skickar sedan instruktioner till hård­varan. Detta förenklar programmeringen: in­struk­tion­erna till en device file är enklare och mer allmänna än instruktionerna till drivrutinen. – För­kortas dev. Kallas också för special file. – I Windows är motsvarande term bara device. – På svenska används ibland översättningen enhetsfil.

[programmering] [unix] [ändrad 4 december 2017]