device file

i Unix: fil som fungerar som gränssnitt för en drivrutin. – Detta har att göra med principen att Unix hanterar all ansluten utrustning (mus, skrivare, bildskärm med mera) som filer. Operativsystemet skickar vid behov instruktioner till en device file, som i sin tur skickar instruktioner till motsvarande drivrutin, och drivrutinen skickar instruktioner till hårdvaran. Detta förenklar programmeringen: instruktionerna till en device file är enklare och mer allmänna än instruktionerna till drivrutinen. – Förkortas dev. Kallas också för special file. I Windows är motsvarande term bara device. På svenska används ibland översättningen enhetsfil.