NOR

(not OR) – inget av två, varken A eller B – logiskt villkor som används i program­me­ring: av två på­stå­en­den måste båda vara falska. (Exempel: Är du sjukskriven? Har du egen firma? Om du svarar nejbåda frågorna har du rätt till arbets­lös­hets­ersätt­ning – annars inte.) – NOR är nega­tionen av (mot­satsen till) det logiska villkoret OR, närmare bestämt till det som i logik heter inklusiv dis­junk­tion. Inom programmering är NOR intres­sant därför att alla andra logiska villkor kan skrivas som kom­bi­na­tioner av NOR‑villkor. Villkoret NOR kan breddas till att gälla fler än två på­stå­enden. Då måste alla på­stå­endena vara falska. – Kallas på svenska också för neller. – Jäm­för med NAND. – NOR flash är en av huvud­typerna av flash­minne. Transis­to­rerna i en minnes­cell följer vill­koret NOR: det räcker med att en av tran­sis­to­rerna tar emot en hög in­gå­ende spänning (=sant) för att hela cellen ska ge ifrån sig en låg ut­gå­ende spänning (=falskt). – En sanningsvärdetabell för NOR ser ut så här:

– Inget av påståendena A och B är sant (A NOR B) :

A B A NOR B
sant sant falskt
sant falskt falskt
falskt sant falskt
falskt falskt sant

[förkortningar på N] [logik] [programmering] [ändrad 8 juni 2017]