DNSchanger

ett skadeprogram som styrde användaren till oönskade webbsidor. – DNSchanger var en så kallad trojansk häst. Den följde med när man laddade ner vissa program för uppspel­ning av videofiler. DNSchanger ställde om den infekte­rade datorns inställ­ningar så att anrop till internets adressystem, DNS, styrdes om till ett annat adressystem. När använd­aren matade in adressen (URL:en) till en webbsida som hon önskade besöka skickades hon i stället till en annan webbsida, ofta med pornografi. – I november 2011 greps personerna bakom DNSchanger av estnisk polis på ameri­kansk begäran. FBI beslagtog de servrar i USA som hanterade det falska adressystemet. För att inte datorer som infekterats med DNSchanger skulle bli utan internetanslutning lät FBI servrarna fortsätta att fungera fram till den 9 juli 2012, fast de dirigerade då till korrekta adresser. På så sätt kunde FBI komma i kontakt med ägarna av infekterade datorer. När FBI stängde av servrarna den 9 juli 2012 fruktade många att delar av internet skulle stängas av, men inget hände. Det beräknas att det då fort­farande var många datorer som var infekte­rade. – DNS­changer var en variant av den trojanska hästen Zlob.

[internet] [skadeprogram] [ändrad 7 juni 2018]