domän-i-mitten-attack

(domain-in-the-middle attack) – användning av en lätt felstavad domän för att komma åt information. An­griparen aktiverar en så kallad felstavningsdomän (till exempel computresweden.se i stället för computersweden.se), och hoppas få besökare som råkar ha skrivit fel. Dessa b­esökare slussas omedelbart vidare till den rätta domänen, men när trafiken passerar genom felstavningsdomänen har an­griparen möjlighet att snappa upp lösen­ord och annan information. – Jäm­för med man‑i‑mitten‑attack.

[attacker] [domäner] [ändrad 27 augusti 2019]