man-i-mitten-attack

attack där angriparen i smyg upp­snappar och avläser meddelanden som sedan skickas vidare till den rätta mottagaren, even­tu­ellt med ändringar. – Avsändare och mottagare tror att de kommunicerar direkt med varandra, men allt passerar genom en tredje part som kan avläsa och manipulera meddelandena. Det är som om brevbäraren skulle fiffla med korrespondensen mellan två personer. – Man‑i‑mitten‑attacker är ett klassiskt hot inom kryptering och it‑säkerhet. Ett försvar är att kryptera och / eller att förse alla meddelanden med elektronisk signatur, men det går att fiffla även med sådana – se nyckelserver. – På engelska: man‑in‑the‑middle attack. – Det har föreslagits att man‑i‑mitten‑attacker på svenska ska kallas för Janusattacker efter den romerska guden Janus, som hade två ansikten, ett åt varje håll. – Se också DNS over HTTPS, domän‑i‑mitten‑attack, man‑in‑the‑browser attack, man‑on‑the‑side attack och reläattack samt schackstormästarproblemet.

[attacker] [ändrad 3 december 2019]

Dagens ord: 2022-02-13