man-i-mitten-attack

attack där angriparen i smyg upp­snappar och avläser meddelanden som sedan skickas vidare till den rätta mottagaren, even­tu­ellt med änd­ringar. – Avsändare och mot­tagare tror att de kommunicerar direkt med varandra, men allt passerar genom en tredje part som kan av­läsa och manipulera med­de­landena. Det är som om brevbäraren skulle fiffla med korrespondensen mellan två personer. – Man‑i‑mitten‑attacker är ett klassiskt hot inom kryptering och it‑säkerhet. Ett försvar är att kryptera och / eller att förse alla meddelanden med elektro­nisk signa­tur, men det går att fiffla även med sådana – se nyckelserver. – På engelska: man‑in‑the‑middle attack. – Det har föreslagits att man‑i‑mitten‑attacker på svenska ska kallas för Janusattacker efter den romerska guden Janus, som hade två ansikten, ett åt varje håll. – Se också DNS over HTTPS, domän‑i‑mitten‑attack, man‑in‑the‑browser attack, man‑on‑the‑side attack och reläattack samt schackstormästarproblemet.

[attacker] [ändrad 3 december 2019]

Dagens ord: 2018-11-13