DXL

  1. – Domino extensible language – ett XML‑baserat språk för Domino. (Domino hör ihop med HCL Notes, tidigare IBM Notes.) – Läs mer på HCL:s webbsidor;
  2. – McAfee data exhange layer – system för utbyte av information mellan program som skyddar mot skadeprogram. Syftet är att ett program som upp­täcker nya skadeprogram ska kunna varna de andra så snabbt som möjligt. DXL är gjort för att kunna kommunicera mellan program från olika till­verkare. – Läs mer på McAfees webbsidor.

[förkortningar på D] [skydd] [xml] [ändrad 9 april 2021]