dynamisk URL

(dynamic URL) – webbadress (URL) till en dynamisk webbsida – alltså till en webbsida som skapas i det ögonblick den hämtas med ledning av informationen i webbadressen. Webbadressen är alltså inte adressen till ett redan existerande dokument, utan en instruktion till webbservern att sätta ihop ett dokument genom att sammanställa data från databaser och att sedan leverera resultatet till användaren. Alltså en fråga till en databas. Ett enkelt exempel är webbadresserna för sökningar med Google. Ofta, men inte alltid, kan man känna igen dynamiska url:er på att de innehåller tecken som ? och &, $, +, =, % eller förkortningen cgi. Några sökmotorer (men inte Google) undviker att indexera sidor med dynamiska URL:er, eftersom sidorna förändras hela tiden.

[webbpublicering] [ändrad 23 december 2017]