eDirectory

en katalogtjänst som marknads­förs av NetIQ. Det ut­vecklades av Novell†, och var före 2001 känt som Novell directory services, NDS. Ut­vecklas och marknadsförs sedan 2011 av NetIQ, ett dotter­företag till MicroFocus. – eDirectory är i grunden en stor data­bas över allt som finns i ett nät­verk: användare, befattningar, grupper, servrar, persondatorer, skrivare, tjänster. Till allt i nätverket är det knutet behörighet. – Se Microfocus webbsidor.

[nätverk] [ändrad 29 april 2019]