elektronisk tjänstelegitimation

e-legitimation som både innehåller personuppgifter för innehavaren och uppgift om att hon tillhör en viss organisation (företag, myndighet, ideell organisation). Alltså en elektronisk version av klassisk tjänstelegitimation.