inbäddningskod

(embedded code) – avsnitt med programkod som kan kopieras och klippas in direkt i koden till ett annat program eller dokument. Ett vanligt exempel är programkod som innehåller en länk till ett video­klipp. Koden kan klistras in i en blogg eller annan webb­sida och innehåller allt som behövs för att visa en länk som en be­sök­are kan klicka på för att få se video­klippet. – Skilj mellan denna typ av in­bädd­ning och det som på engelska kallas för embedded systems, på svenska in­byggda system. Det ut­trycket be­skriver kom­pletta it‑system avsedda för be­gräns­ade spe­ci­fika ändamål, in­byggda i annan ut­rust­ning.