inbäddningskod

(embedded code) – avsnitt med programkod som kan kopieras och klippas in direkt i koden till ett annat program eller dokument. Ett vanligt exempel är programkod som innehåller en länk till ett videoklipp. Koden kan klistras in i en blogg eller annan webb­sida och innehåller allt som behövs för att visa en länk som en besökare kan klicka på för att få se videoklippet. – Skilj mellan denna typ av inbäddning och det som på engelska kallas för embedded systems, på svenska inbyggda system. Det uttrycket beskriver kom­pletta it‑system avsedda för begränsade spe­ci­fika ändamål, in­byggda i annan ut­rust­ning.

[programmering] [ändrad 3 november 2017]