end-to-end

ändpunkt till ändpunkt, ändpunkts-, obruten, totalsträcks- – från sändare till mottagare (underförstått att det är tvåvägskommunikation och att båda parter är, eller kan vara, både sändare och mottagare): 

  • – End-to-end communication – obruten kommunikation. I data­kom­mu­ni­ka­tion syftar uttrycket på principen att nätet (internet) bara ska förmedla meddelanden från sändare och mottagare utan att ändra något. Det ska därför inte spela någon roll ifall ett meddelande är en bild, en ljudfil, ett krypterat meddelande eller något annat – för nätet ska det bara vara en serie ettor och nollor. Man talar om ”det dumma nätet”. ”Intelligensen” ska finnas i mottagarens ut­rust­ning. Bearbetning ska ske först när med­del­an­det har kommit fram. Det kallas också för the end-to-end principle, se ändpunktsprincipen;
  • – End-to-end encryption – se totalsträckskryptering.

[datakommunikation] [kryptering] [språktips] [ändrad 7 augusti 2017]