enterprise content management

(ECM) – dokumenthantering för företag – hantering av textdokument och annan information i företag, myndigheter och andra organisationer. – Branschorganisationen AIIM definierar ECM som ”de tekniker som används för att insamla, hantera, lagra, bevara och leverera material och dokument som gäller organisationens processer”. Dokumenthantering omfattar ofta kontroll av att information inte kommer på avvägar och skydd av upphovsrättsligt skyddat material. Dokumenthantering måste också anpassas till lagarna som, särskilt i USA (se Sarbanes-Oxley), ställer krav på företagen att de inte får förstöra eller manipulera e-post och andra dokument.

[affärssystem] [ändrad 10 maj 2020]