erasure code

”raderingskod”, mer precist: raderingsskyddad kod – ett slags dataskydd: datamängden delas upp i flera mindre och överlappande delar som fylls ut med redundant information och som lagras på olika servrar. För varje del beräknas ett slags kontrolltal så att man kan kontrollera att inget har ändrats. Om någon av delarna går förlorad kan den återskapas med hjälp av informationen i de andra delarna. Kontrolltalet gör det också möjligt att rätta vissa fel. – På engelska också: erasure coding.

[dataskydd] [ändrad 8 maj 2019]