ERM ⇢

  1. – employee relationship managementpersonalhantering – företags it-stödda metoder för att hantera förhållandet till de anställda;
  2. – enterprise risk management – riskhantering – planerade ansträngningar för att möta de risker som företaget står inför och att göra eventuella skador så små som möjligt.

[arbetsmarknad] [företag] [förkortningar på E] [it-säkerhet] [ändrad 4 augusti 2017]