Europadomstolen

Europeiska domstolen för de mänskliga rättig­heterna – en domstol som är knuten till Europa­rådet, och som behandlar kränkningar av de mänsk­liga rättigheterna. Den har säte i Stras­bourg i Frank­rike. – Europadomstolen ska inte förväxlas med Euro­pe­iska unionens dom­stol (EU‑dom­stolen), som hör till EU. – Se echr.coe.int.

[juridik] [myndigheter] [ändrad 8 juni 2018]