Snowden, Edward

Foto av Edward Snowden.
Edward Snowden.

amerikansk it-specialist som har avslöjat USA:s över­vakning av tele- och data­trafik i hela världen. –– Edward Snowden läckte hemliga dokument från NSA om övervakningen till journalisten Glenn Greenwald på brittiska tidningen The Guardian, först under pseudonymen Citizen four. Därefter försvann han från USA, och fick så småningom politisk asyl i Ryssland, där han fortfarande bor (2017). – Snowden hade tidigare arbetat för CIA, men de dokument som han röjde fick han tillgång till när han arbetade som inhyrd konsult på NSA. Hans avslöjanden ledde till en kris i för­hållan­dena mellan Väst­europa och USA, eftersom det bland annat framkom att NSA har avlyssnat Tysklands för­bunds­kansler Angela Merkels mobil­telefon. Det har också lett till en för­tro­ende­kris i USA, eftersom det blev känt att NSA har avlyssnat amerikaners privata telefonsamtal även när det inte finns någon miss­tanke om brott. – Enligt dokumenten före­kommer det också omfattande utbyte av av­lyss­nad information mellan USA och andra länder, inklusive Sverige, se Five eyes, Nine eyes och Fourteen eyes samt European crypto­logic center. –– Den Oscars­belönade filmen Citizenfour från 2014 (se IMDb: länk) handlar om Edward Snowden. Han belönades också 2014 med Right Livelihood-priset (länk).

[avslöjanden] [edward snowden] [kartläggning] [personer] [spelfilmer] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 7 juni 2017]