European mobile payment systems association

(EMPSA) – en organisation som vill göra det möjligt att göra betalningar från smarta mobiler mellan användare i flera länder. Alltså med Swish och liknande tjänster. EMPSA bildades i september 2019 av företag i Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Norge, Portugal och Tyskland. – Se empsa.org.

[betalningar] [branschorganisationer] [4 september 2019]