evaluation

  1. – i matematik och programmering: evaluering – beräkning av det faktiska värdet av ett algebraiskt uttryck, en integral eller beräkning av utdata från ett avsnitt programkod. I stället för evaluering säger man ofta beräkning. – Se också ivrig beräkning (eager evaluation) och lat beräkning (lazy evaluation);
  2. utvärdering, bedömning.

[matematik] [programmering] [10 januari 2019]

Dagens ord: 2019-06-05