exceptional access

i USA: åtkomst till krypterade meddelanden för polis genom en ”bakdörr”. Det förutsätter att tjänster som tillhandahåller krypterade meddelanden skapar extra krypteringsnycklar (”bakdörrar”) som normalt hålls hemliga och skyddade, men som kan överlämnas till polisen efter domstolsbeslut. Detta är kontroversiellt, bland annat för att det medför risk att obehöriga på något sätt antingen kommer åt den extra nyckeln eller lyckas återskapa den. – Läs också om San Bernardino-fallet.

[juridik] [kryptering] [ändrad 2 september 2019]

Dagens ord: 2021-04-05