Facebook Autofill

en avvecklad tjänst som skulle underlätta betalningar vid köp på smart mobil. – När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes användarens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att informationen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tog emot betalningen hade anpassat appen för tjänsten. – Autofill with Facebook introducerades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället började Facebook under 2015 testa en funktion som fyller i användarnas personupp­gifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då tillgång till uppgifterna.

[betalningar] [nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 17 maj 2022]

Dagens ord: 2013-09-25