fair use

i amerikansk upphovsrätt: rätt att utan tillstånd använda upphovsrättsligt skyddat material för ändamål som recensioner, akademisk forskning, undervis­ning och nyhetsrapportering. Tillämpningen är en avvägning mellan parternas intressen. Motsvaras i svensk lag av citaträtt och återgivningsrätt. – Läs också om privatkopiering.

[upphovsrätt] [ändrad 27 juli 2021]