falsk kursiv

(oblique type) – i typografi: lutande stil som framställs genom elektronisk mani­pu­le­ring av en rak stil. – Alternativet, äkta kursiv, ritas av en gra­fisk formgivare separat från motsvarande raka stil. Skillnaden mellan äkta och falsk kursiv är ofta tydlig, men kan ibland vara svår att se. Falsk kursiv kallas också för lutande stil, elektronkursiverad stil eller oblik stil (efter engelska oblique). Falsk kursiv anses estetiskt underlägsen äkta kursiv, men funktionellt är äkta och falsk kursiv utbytbara. – Observera att när man väljer typsnitt i ordbehand­ling eller i datorprogram för grafisk formgiv­ning står den äkta kursiven ibland som ett separat typsnitt.

[typografi] [ändrad 14 november 2018]