falsk kursiv

(oblique type) – i typografi: lutande stil som fram­ställs genom elek­tro­nisk mani­pu­le­ring av en rak stil. Alter­na­tivet, äkta kursiv, ritas av en gra­fisk form­givare separat från motsvarande raka stil. Skill­naden mellan äkta och falsk kursiv är ofta tydlig, men kan också vara svår att se. Falsk kursiv kallas också för lutande stil, elek­tron­kursi­ve­rad stil eller oblik stil (efter engelska oblique). Falsk kursiv anses este­tiskt underlägsen äkta kursiv, men funk­tio­nellt är äkta och falsk kursiv ut­byt­bara. – Ob­ser­vera att när man väljer typ­snitt i ord­be­hand­ling eller i grafisk form­giv­ning står den äkta kursiven ibland som ett separat typsnitt.

[typografi] [ändrad 14 november 2018]