fat finger

tjockt finger – skämtsam förklaring till skrivfel eller feltryckning på smart mobil eller surfplatta. Även: fat finger disease eller fat finger problem

[fel] [jargong] [ändrad 8 september 2021]