Fawkes, Guy

stiliserad bild på Guy Fawkes-mask(1570–1606) – engelsman som avrättades för att han den 5 no­vem­ber 1605 försökte spränga engelska kungen och par­la­mentet i luften (the gun­powder plot). Den 5 november kallas därför för Guy Fawkes day. – Masker som sägs före­­ställa Guy Fawkes an­vänds på 2010‑talet, först av an­hängare av Wiki­­­leaks, sedan av pro­test­­rörelsen Occupy Wall Street och rörelsen Anonymous. Maskerna har ett dia­boliskt leende, upp­åt­vridna mus­tascher och ett smalt hak­skägg. – Masken förekom först i serie­­romanen V for Ven­detta 1982—1992, senare filmad. – Se här (sök på Ven­detta om du inte hittar masken direkt). – Läs också om Million mask march.