federering

– samordning, sammanförande, på engelska: federation; to federate – att federera:

  • federated databasessamordnade eller federerade databaser: flera databaser som hanteras som en enhet av ett speciellt program;
  • – federated identities eller identity federation – se samordnad identitetshantering;
  • – federated querysam­ordnad fråga, samordnad sökning – sökning som utförs av ett program i flera sam­ordnade (federerade) databaser. Att samordna flera data­baser eller andra informationskällor med hjälp av ett speciellt program kallas ibland på engelska för enter­prise information integration, förkortat EII.

[databaser] [inloggning] [sökningar] [ändrad 26 januari 2015]