samordnad identitetshantering

(identity federation, federated identities) – det att an­vänd­ares identitet fungerar i flera or­ga­ni­sa­tion­ers it‑system (främst webbase­rade tjänster). – Organisationerna utgör en identitets­fede­ra­tion med gemen­sam in­logg­ning. Iden­ti­teten omfattar an­vändar­namn, lösenord och even­tu­ellt också behörigheter. Användaren behöver alltså bara logga inen or­ga­ni­sa­tions webbsida, så kan hon sedan gå vidare till en annan or­ga­ni­sa­tions webbsida utan att behöva logga in där också. Detta är särskilt an­vänd­bart i så kallade web services där flera or­ga­ni­sa­tioners tjänster kan kopplas ihop. (Man beställer något på en webbsida och blir sedan direkt länkad till bankens webb­sida där man betalar.) – Sam­­ord­nad identitets­hantering är mer avancerat än samlad in­­logg­ning.

[inloggning] [ändrad 15 oktober 2018]