samordnad identitetshantering

(identity federation, federated identities) – det att an­vänd­ares identitet fungerar i flera organisationers it‑system (främst webbase­rade tjänster). – Organisationerna utgör en identitetsfedera­tion med gemensam inloggning. Identiteten omfattar användarnamn, lösenord och eventuellt också behörigheter. Användaren behöver alltså bara logga inen organisa­tions webbsida, så kan hon sedan gå vidare till en annan organisations webbsida utan att behöva logga in där också. Detta är särskilt använd­bart i så kallade web services där flera organisationers tjänster kan kopplas ihop. (Man beställer något på en webbsida och blir sedan direkt länkad till bankens webbsida där man betalar.) – Samordnad identitetshantering är mer avancerat än samlad in­­logg­ning.

[inloggning] [ändrad 15 oktober 2018]