federerad inloggning

möjlighet att logga in på flera organisationers nätverk med samma användar­namn. Lösen­ordet behöver anges bara en gång under ett arbetspass. När man har angett sitt lösenord kan man logga in på de andra organisation­er­nas nätverk genom att ange enbart användar­namn. (Se biljett.) – Federerad inloggning förutsätter att organisationerna samarbetar i en identitets­federation. Det innebär att de har kommit överens om att lita på varandra när det gäller hantering av användare.

[inloggning] [ändrad 15 oktober 2018]

Dagens ord: 2017-02-06