fet

(extra bold eller bara bold) – typografi: 

  1. typsnittsvariant med tjocka linjer, tjockare än halvfet stil. – Fet stil används i rubriker och mellanrubriker, men är olämplig för löpande text (brödtext);
  2. – oriktigt: vanlig beteckning på vad som egentligen är halvfet stil. Ordet fet används i betydelsen ’halvfet’ i menyer för ordbehandling och layout, och det kan möjligen försvaras med att det kortare ordet passar bättre i menyer. Men man bör vara medveten om att fet stil egentligen är rubrikstil. – Mer typografi.