Ficon

(fibre connectivity) gränssnitt för hopkoppling av stordatorer och lagringsenheter i IBM-system. Bygger på fibre channel och ersätter Escon. Ficon ger snabbare dataöverföring än Escon.