FireChat

en avvecklad app som sände meddelanden direkt mellan mobiltelefoner. Den presenterades 2014 och lades ner 2018. Det behövdes ingen internetanslutning eller mobiltäckning. Räckvidden var begränsad till ungefär tio meter, och det krävdes att både sändare och mottagare hade FireChat. Om många användare samlades inom räckhåll för varandra uppstod ett mesh-nätverk. – ireChat utvecklades av den amerikanska företaget Open Garden (länk), och fanns för Android och iOS. – Läs också om Byzantium.

[nerlagt] [trådlöst] [ändrad 9 februari 2021]