Byzantium

ett utförande av Linux utvecklat för användning och kommunikation som inte ska kunna övervakas. – Byzantium kan köras från CD eller på en USB‑dator och sätter automatiskt (om det finns teknisk möjlighet) upp ett trådlöst nätverk som kan kommunicera direkt med andra datorer i närheten. (Se mesh.) – Läs också om projektet Meshnet, appen Firechat† och om USB‑datorn Cotton Candy† samt om Haven, Anonym OS, live CD och Tails. – Se project-byzantium.org (senast uppdaterad 2013, mycket trög).

[linuxdistributioner] [trådlöst] [övervakning] [ändrad 24 november 2022]