fjärradering

(remote wipe)radering på distans av data på en dator eller mobiltelefon. Funk­tionen kan användas när en dator eller telefon med känslig information har kommit i orätta händer. Den rätta ägaren, eller en nät‑administratör, kan då skicka ett speciellt SMS eller annat meddelande som startar fjärraderingen. – Om meddelan­det gör datorn eller tele­fonen obrukbar talar man om ett giftpiller.

[it-säkerhet] [ändrad 6 december 2015]