Flash cookie

kaka (cookie) som lagras på an­vändarens dator av in­sticks­pro­gram­met Flash från Adobe. – En Flash cookie inne­håller in­ställ­ningar och annan information som lagras när användaren tittar på videofiler i Flashformat. Flash cookies står inte med i den lista över kakor som finns i webb­läsare, och Flash cookies raderas inte om man använder webb­läsarens funktion för att radera alla kakor. Men man kan se och radera sina kakor på denna webbsida hos Adobe. Ob­ser­vera att listan Settings Manager som visas på sidan verkligen visar de Flash cookies som för till­fället finns på din dator. Kallas ibland för zombie cookies eller zombiekakor.

[kakor] [ändrad 24 augusti 2018]