Flash

  1. Adobe Flash, ursprungligen Macro­media Flash –– program för rörliga bilder och inter­aktiv grafik som ska visas i webb­läsare. – Flash var länge det van­lig­aste formatet för animerad video på webben, och det har nästan varit nöd­vän­digt att ha in­sticks­pro­gram­met Adobe Flash Player in­stal­lerat i webb­läsare. Det är gratis. Animerad video i Flash­format framställs med Adobe Flash Professional, som inte är gratis. Fil­formatet för Flash heter swf. – I mitten av 2010‑talet har allt fler it‑företag tagit avstånd från Flash. Flash sägs ge möj­lig­het till data­intrång, det är en före­tags­specifik teknik som ägs av Adobe, det drar mycket ström och html5 har gjort det över­flö­digt. Hösten 2015 bildades därför Alliance for open media med målet att skapa ett öppet, säkert och ström­snålt al­ter­na­tiv. Apple har för­bjudit användning av Flash i program för Iphone och Ipad, se detta brev från 2010 från Steve Jobs. Google beslöt 2012 att inte längre till­handa­hålla Flash för Android. – I de­cem­ber 2015 meddelade Adobe att Flash Professional ska ersättas med Adobe Animate CC, se blogg­in­lägg (länk). – Läs mer om Flash på Adobes webb­sidor (länk). – Se också Gnash och Swish. – Aktionsgruppen Occupy html5, som finns på Facebook, bildades 2016 för att slå vakt om Flash;
  2. – se flashminne.