insticksprogram

(plug‑in) – program som tillför nya funktioner till ett annat program och som, när det har installerats, fungerar som en del av det andra pro­gram­met. Insticksprogram är program som också kan köras självständigt, men som integreras i andra program, ofta webbläsare, för att användaren ska slippa flytta filer mellan flera program. Typiska exempel är Adobe Reader, som gör att PDF‑filer öppnas direkt i webbläsaren, och olika program för uppspelning av ljud och video. De finns ofta både i en fristående version och som insticksprogram. –Skillnaden mellan insticksprogram och tillägg (extension) är att ett tillägg är oanvändbart för sig, men ett insticksprogram kan finnas i en fristående version.

[mjukvara] [webbläsare] [ändrad 31 december 2019]