insticksprogram

(plug-in) – program som tillför nya funktioner till ett annat program och som, när det har installerats, fungerar som en del av det andra pro­gram­met. Insticksprogram är program som också kan köras själv­ständigt, men som integreras i andra program, ofta webbläsare, för att användaren ska slippa flytta filer mellan flera program. Typiska exempel är Adobe Reader, som gör att pdf-filer öppnas direkt i webb­läsaren, och olika program för uppspelning av ljud och video. De finns ofta både i en fristående version och som insticksprogram. -Skillnaden mellan insticksprogram och tillägg (extension) är att ett tillägg är oanvändbart för sig, men ett insticks­pro­gram kan finnas i en fristående version.