flerdimensionell

om tabeller och liknande: där varje stycke information beskrivs på fler än två sätt. – En vanlig tryckt tabell är tvådimensionell med lodräta kolumner och vågräta rader. Man hittar den information man söker genom att läsa i korsningen mellan en rad och en kolumn (Sveriges folkmängd står till exempel korsningen av kolumnen ”Sverige” och raden ”folkmängd” i en tabell över länder). Att hantera fler än två dimensioner är besvärligt på papper – man får ta till knep som underavdelningar – men datorprogram kan hantera tabeller med i princip hur många dimensioner som helst. – På engelska: multidimensional, multi-dimensional.

[databaser] [ändrad 10 september 2019]