programflöde

(program flow eller control flow) – körning av ett program sett som verkställandet av programmets instruktioner i en bestämd ordning. – I det enklaste fallet verkställs ett programs instruktioner i den ordning som de är skrivna tills programmet kommer till den sista instruktionen och då kan mata ut ett slutvärde (utdata). Men även i enkla program förekommer hopp och iterationer. Instruktionerna exekveras då fortfarande i en ordnad följd, men ordningen bestäms av programmets inre logik. Till detta kommer att de flesta applikationer är interaktiva: de har inget förutbestämt slutvill­kor, utan avslutas när använd­aren vill det. Vad applikationen ska göra bestäms från sekund till sekund av användarens knapptryckningar, musklick och andra inmatningar, samt av inkommande data från andra program och från nätverket. Ytterligare komplikationer är att kompilerade program listar instruktioner i en annan ordning än vad programmeraren skrev dem, och att moderna datorer nästan alltid har processorer med flera kärnor, och alltså kan köra flera programflöden parallellt. Men i grunden är det fortfarande så att instruktioner måste passera datorns komponenter i en ordnad följd.

[programkörning] [ändrad 31 januari 2020]