programflöde

(program flow eller control flow) – körning av ett program sett som verkställandet av programmets instruktioner i en bestämd ordning. – I det enklaste fallet verkställs ett programs instruktioner i den ordning som de är skrivna tills programmet kommer till den sista instruktionen och då kan mata ut ett slutvärde (utdata). Men även i enkla program förekommer hopp och iterationer. Instruktionerna exekveras då fortfarande i en ordnad följd, men ordningen bestäms av programmets inre logik. Till detta kommer att de flesta applikationer är interaktiva: de har inget förut­bestämt slut­vill­kor, utan avslutas när an­vänd­aren vill det. Vad appli­ka­tionen ska göra bestäms från sekund till sekund av användarens knapp­tryck­ningar, musklick och andra inmatningar, samt av inkommande data från andra program och från nätverket. Ytterligare komplikationer är att kompilerade program listar instruktioner i en annan ordning än vad programmeraren skrev dem, och att moderna datorer nästan alltid har processorer med flera kärnor, och alltså kan köra flera programflöden parallellt. Men i grunden är det fortfarande så att instruktioner måste passera datorns komponenter i en ordnad följd.

[programkörning] [ändrad 31 januari 2020]