fonetisk sökning

(phonetic search)sökning som tar hänsyn till stav­nings­vari­anter: söker man på Karls­son så får man också upp Carls­son och Carl­zohn. Det för­ut­sätter att sök­verk­tyget eller data­basen har för­be­retts för sådana sökningar. Namn eller ord som uttalas lika förses med en dold markering (tagg) som gör att de blir sökbara som grupp. – Jäm­för med fuzzy search.

[språk] [sökningar] [ändrad 14 februari 2018]