form grabbing

formulärmanipulation – sätt att stjäla och manipulera information i webbase­rad kom­mu­ni­ka­tion. Ett insmusslat program (en trojansk häst) känner igen formulär som använd­a­ren skickar till banken och andra. Typiska sådana formulär är uppgifter om konto­kort och inloggningsuppgifter. Pro­gram­met kan då dels upp­snappa information som kontonummer och lösenord, dels byta ut in­for­ma­tionen på dess väg till banken. – Se också man-in-the-browser. –Stavas också form-grabbing.

[it-säkerhet] [ändrad 4 februari 2019]