frame relay

äldre teknik för dataöverföring i större nät (WAN). Börjar på 2010-talet bli sällsynt. – Ett frame relay‑nät hanterar informationen i frames (ramar) – block av en bestämd storlek. Dessa adresseras och överförs var för sig. En ram är ett utrymme som nätet tillhandahåller, och ska skiljas från ett paket som är en förpackning av informationen som ska överföras. Dataöverföring med frame relay sker oftast genom permanent virtual circuits vilket innebär att alla paket från en viss avsändare till en viss mottagare tar samma väg genom nätet, även om andra vägar är möjliga. Detta minskar tidsåtgången för att initiera och avsluta kommunikation, däremot inte nödvändigtvis den totala överföringstiden. – Frame relay har använts i företagsnät och i kommersiella nät som alternativ till hyrda förbindelser. Kunden betalar för en viss kapacitet, och tekniken med ramar ger operatören möjlighet att låta flera kunder dela på kapaciteten på ett effektivt sätt. – En teknisk beskrivning av frame relay finns på Ciscos webbsidor.

[datakommunikation] [ändrad 29 januari 2019]