citattecken

(quotation mark) – tecknet ” som sätts före och efter citat samt runt ord och uttryck när skribenten vill markera att de inte är skribentens egen formulering. Det är ett slags språklig reservation som används:

  1. – vid citat, alltså något som någon annan har sagt eller skrivit. Ett citat ska vara orda­­grant. I princip ska man till och med låta eventuella stavfel stå kvar, men dem kan man rätta stilla­tigande om de saknar betydelse. När man citerar ska man ange vem man citerar;
  2. – när man vill markera att ett ord eller uttryck inte är något som man själv normalt skulle an­vända: det är slang, dialekt, jargong eller tillfälligt lånat från ett annat språk;
  3. – för övertydlig ironi: det här var ju ”trevligt”;
  4. – för att markera smeknamn och liknande: Nisse ”Sudden” Andersson;
  5. – när man skriver om ett ord därför att det uttalas och / eller skrivs på ett bestämt sätt. Den här artikeln handlar till exempel både om citat­tecken (=tecknet) och om ”citat­tecken” (=uttrycket) – jäm­för med den språkvetenskap­liga an­­vänd­ningen av apo­strof och kursiv stil;
  6. – i sökmotorer kan man använda citat­tecken i sök­fältet för att visa att flera ord i följd ska ses som en fras. Man vill alltså bara ha träff på de orden om de står exakt så som man har skrivit dem, intill var­andra och i rätt ordning. Citattecken kan också markera att ett ord i söksträngen måste vara med i träffarna.

– Citat­­tecken har också speciell an­­vändning i pro­­gram­mering.

– Typografiskt: Riktiga citattecken är antingen ”krulliga” (de ser ut som 99 i miniatyr) eller två korta lutande kilar. Men på tangent­bord finns inte riktiga citattecken, utan man brukar använda det tecken som finns på samma tangent som siffran 2, nämligen tecknet för längdmåttet tum. Tum­tecknet består av två korta lodräta streck (kan inte visas här, eftersom webbläsarna automatiskt byter ut tumtecken mot citattecken). Inom boktryckarkonsten är citattecken och tum­tecken två olika tecken. – Riktiga citattecken finns faktiskt i teckenuppsättningen på alla person­datorer, men det kan vara omständ­ligt att infoga dem i text. Vissa program, till exempel Micro­­soft Word, kan ställas in så att de automatiskt byter ut tum­tecken mot riktiga citattecken (”). – På engelska har citat­tecken olika form före och efter citat. Tecknet före citat ser ut som 66 i miniatyr eller som kilar, vända åt andra hållet. Det tecknet används inte på svenska, utan det är samma tecken före och efter citatet. – I denna ordlista har tidigare använts tum­tecken, men de byts successivt ut mot riktiga citat­tecken. – Läs också om gåsögon– Språkligt: Notera att det bör heta citattecken hellre än citations­tecken. Det heter ju citat, inte citation. Och det heter absolut inte situationstecken (fel, fel fel!). – Jäm­för med apostrof.

[tecken] [ändrad 29 april 2018]